TUTORIAL
1. Pendaftaran Pelajar dan Lupa Kata Laluan (2 Videos)
Pengaktifan Akaun
Lupa Kata Laluan
2. Laman Utama Pelajar (3 Videos)
Laman Utama Pelajar
Kamus Dwibahasa
iXpress
3. Nota (1 Video)
Nota
4. Pelajaran (2 Videos)
Pelajaran
Pelajaran Kreatif Rakan i-Learn
5. Penilaian (1 Video)
Penilaian
6. Kemajuan (1 Video)
Kemajuan
7. Ganjaran (1 Video)
Ganjaran
8. Akaun Ibu Bapa (3 Videos)
Pengaktifan Akaun Ibu Bapa
Laman Utama Ibu Bapa
Notis Makluman Ibu Bapa Secara Automatik
1. Pentadbiran (4 Videos)
Pengurusan Lesen
Pengurusan Kelas
Pengurusan Akaun Guru
Pengurusan Akaun Pelajar
2. Pengajaran (1 Video)
Pengajaran
3. Pentaksiran (13 Videos)
Penjana Pentaksiran
Penjana Pentaksiran Secara Automatik
Penjana Pentaksiran Secara Manual
Penjana Pentaksiran Kertas 2
Edit Soalan Pentaksiran
Rekod Kertas Pentaksiran
Indeks Kesukaran
Pentaksiran Maya
Pengkongsian Pentaksiran Maya
Pentaksiran Maya Akaun Pelajar
Kertas 1
Kertas 2
Pelaporan
1. Printer Setting (1 Video)
Printer Setting
2. Pengaktifan Akaun (2 Videos)
Pengaktifan Akaun
Pengaktifan Akaun Tambahan
3. Pusat Pengurusan Akaun (1 Video)
Pusat Pengurusan
4. Kompilasi Sampel (1 Video)
Kompilasi Sampel
5. Kompilasi Kendiri (6 Videos)
Kompilasi Kendiri BM
Kompilasi Kendiri MA
Math Equation dan Alignment
Penambahan Video
Favourite List
Copy & Paste (cross instruments) dan Undo
6. Kompilasi Bersama (1 Video)
Kompilasi Bersama
7. Cetakan Instrumen PBS (1 Video)
Cetak Instrumen PBS
1. Pengaktifan Akaun (1 Video)
Pengaktifan Akaun
2. Nota (1 Video)
Nota
3. Sampel (1 Video)
Sampel
4. Kendiri (1 Video)
Kendiri
5. Mod Persembahan (1 Video)
Mod Persembahan
6. Tugasan (1 Video)
Tugasan
7. Pameran (1 Video)
Pameran
8. Cetakan Mind-Map (1 Video)
Cetakan Mind-Map
9. Akaun Pelajar (1 Video)
Akaun Pelajar
1. Printer Setting (1 Video)
Printer Setting
2. Pengaktifan Akaun (1 Video)
Pengaktifan Akaun
3. Pengaktifan Akaun Tambahan (1 Video)
Pengaktifan Akaun Tambahan
4. Pusat Pengurusan Akaun (1 Video)
Pusat Pengurusan Akaun
5. Kompilasi Sampel (1 Video)
Kompilasi Sampel
6. Kompilasi Kendiri BM (1 Video)
Kompilasi Kendiri BM
7. Kompilasi Kendiri MA (1 Video)
Kompilasi Kendiri MA
8. Penambahan Video (1 Video)
Penambahan Video
9. Math Equation dan Alignment (1 Video)
Math Equation dan Alignment
10. Favourite List (1 Video)
Favourite List
11. Copy & Paste (cross instruments dan Undo) (1 Video)
Copy & Paste (cross instruments) dan Undo
12. Kompilasi Bersama (1 Video)
Kompilasi Bersama
13. Cetak Bahan PS (1 Video)
Cetak Bahan PS
1. Pengaktifan Akaun (1 Video)
Pengaktifan Akaun
2. Pengurusan Akaun (1 Video)
Pengurusan Akaun
3. Secara Automatik (1 Video)
Secara Manual
4. Secara Manual (1 Video)
Secara Automatik
5. Rekod Pentaksir (1 Video)
Rekod Pentaksiran